logo_glowna

N
asza kancelaria
Liderką kancelarii jest mecenas Ewa Niemirska zrzeszona w bydgoskiej izbie adwokackiej. Kancelaria prowadzi obsługę zarówno podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych na terenie całego kraju oraz poza jego granicami.

Zapewniamy kompleksową i efektywną obsługę prawną opartą na szerokim doświadczeniu w dziedzinie zarówno prawa karnego jak i szeroko pojętego prawa cywilnego. Zajmujemy się rozwiązywaniem sporów na drodze mediacji jak również na wszystkich etapach postępowania prowadzonego przez sądy i organy administracji państwowej. W naszej pracy kierujemy się zasadami lojalności i pełnej dyskrecji. Dążymy do urzeczywistnienia zamierzeń naszych Mandantów i zagwarantowania im najkorzystniejszego sposobu rozwiązania sporu.

Czym się zajmujemy?

Prawo rodzinne, rozwody

 

Prawo cywilne

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 

Prawo karne

 

Prawo gospodarcze

 

Prawo spadkowe

 

“Argumenta non numeranda, sed ponderanda sunt. (łac.) – argumentów nie należy liczyć, lecz ważyć” (Marcus Tullius Cicero)