PRAWO PRACY

prawo pracy

W dzisiejszych czasach rynek pracy jest niepewny, czego konsekwencją jest częste łamanie praw pracowniczych. Nasi Mandanci spotykają się z nieuzasadnionym rozwiązaniem umowy o pracę, nieuprawnionym nałożeniem kary dyscyplinarnej czy też bezprawnym pozbawieniem wynagrodzenia za przepracowane godziny nadliczbowe. Te i wiele innych problemów sprawia, że pracownik w porównaniu do nieomylnego zwykle pracodawcy staje się bezsilny, gdyż nie zdaje sobie sprawy z narzędzi, jakimi może się posłużyć, by przywrócić stan zgodny z przepisami prawa pracy. Niejednokrotnie punktem wyjścia jest ustalenie czy praca świadczona przez daną osobę podlega reżimowi prawa pracy czy jest zwykłą umową cywilnoprawną taką jak umowa zlecenia, co wynika nie tylko z treści umowy pisemnej, ale przede wszystkim z treści rzeczywistego stosunku istniejącego pomiędzy stronami.