PRAWO SPADKOWE

Prawo spadkowe

prawo SPADKOWE

SPADKI

Sprawy spadkowe często dostarczają emocji i związanych z nimi sporów zwłaszcza w przypadku pozostawienia przez spadkodawcę testamentu. W pierwszej kolejności należy wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku, a następnie po uprawomocnieniu się postanowienia można wystąpić z kolejnym wnioskiem o dział spadku. W toku postępowania spadkowego często spotyka się zarzuty dotyczące braku zdolności testowania, kwestii wydziedziczenia czy uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia. Te i wiele innych problemów wymaga rzetelnego przygotowania się do sprawy, by w terminie złożyć niezbędne wnioski o charakterze formalnym. Zwłaszcza należy dokładnie przemyśleć kwestie konieczności powołania w sprawie niezbędnych świadków, ustalić ich dane, adresy oraz wskazać na jaką okoliczność można ich powołać.

prawo SPADKOWE

ZACHOWEK

Zgodnie z obowiązującym prawem zachowek należy się osobie, która wchodzi do kręgu spadkobierców ustawowych, a która nie otrzymała należnego jej udziału w majątku spadkowym z uwagi na sporządzenie testamentu bądź dokonanie darowizny na rzecz innej osoby. Należy pamiętać, że zachowku można dochodzić tylko w ciągu 5 lat od otwarcia spadku bądź od ogłoszenia testamentu, w zależności od tego czy mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym czy testamentowym. Istotną kwestią jest ustalenie wartości przysługującego zachowku, co nie należy do rzeczy najłatwiejszych i często wymaga powołania biegłego rzeczoznawcy majątkowego.