PRAWO KARNE

Prawo karne

prawo karne

OBRONA

Zawód adwokata nieodłącznie wiąże się z procesem karnym. To właśnie adwokaci, w przeciwieństwie do innych zawodów prawniczych, od wieków byli wykwalifikowaną grupą ukierunkowaną przede wszystkim na obronę jednostki przed środkami represji karnej stosowanymi z ramienia państwa. Do dziś się to nie zdezaktualizowało. Nasza kancelaria posiada rozległe doświadczenie w sprawach karnych i karnoskarbowych podejmując się obrony naszych Mandantów w toku postępowania przygotowawczego, jurysdykcyjnego jak i wykonawczego na terenie całego kraju.

Adwokat w pierwszej kolejności jest zawodem zaufania publicznego, dlatego podejmując się obrony, jest zobowiązany ustawowo do absolutnej dyskrecji oraz do działania tylko i wyłącznie na korzyść oskarżonego. Szczególnie trudne są przypadki zastosowania środków zapobiegawczych, zwłaszcza, tymczasowego aresztowania powodującego utrudniony kontakt osadzonego w obrońcą jak i jego najbliższymi. W tym celu, by zapewnić skuteczną obronę, staramy się jak najszybciej docierać do aresztów śledczych i zakładów karnych, w których przebywają nasi Mandanci, by ustalić skuteczną linię obrony i poczynić niezbędne kroki celem uchylenia stosowania tymczasowego aresztowania i przygotowania podejrzanego do czynności procesowych, w których będzie osobiście uczestniczył.

prawo karne

POMOC POKRZYWDZONYM

Naturalnie proces karny nie ogranicza się tylko i wyłącznie do prowadzenia obrony. Nierzadko konieczne jest udzielenie pomocy pokrzywdzonym w toku procesu i zagwarantowanie im godnej reprezentacji celem zabezpieczenia ich interesów związanych z dążeniem do uzyskania zakazu zbliżania się określonych osób, zasądzenia obowiązku naprawienia szkody czy też wytoczenia powództwa cywilnego w toku procesu karnego. W tym celu niezwykle istotnym jest, by umocowanie do reprezentowania pokrzywdzonego nastąpiło niezwłocznie, zwłaszcza przed otwarciem przewodu sądowego, gdyż tylko do tego momentu adwokat w imieniu pokrzywdzonego może zgłosić się do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Jest to o tyle ważne, że pokrzywdzony, który nie zgłosił swego udziału w charakterze oskarżyciela posiłkowego, nie występuje na prawach strony w procesie i nie może składać środków zaskarżenia takich jak zażalenie czy apelacja. Dlatego też w tym miejscu apelujemy, by dla pełnego zabezpieczenia swych interesów osoby pokrzywdzone chcące skorzystać z profesjonalnej reprezentacji w toku procesu karnego nie zwlekały z podpisaniem pełnomocnictwa.