KANCELARIA ADWOKACKA

ADWOKAT

SZTUKA PROWADZENIA SPORÓW

Pani mecenas Ewa Niemirska osobiście prowadzi każdą sprawę. Reprezentując zarówno stronę przed sądem, prokuraturą, Policją i urzędami, jak i przygotowując swoich mocodawców do poszczególnych rozpraw, prowadząc obsługę prawną przedsiębiorców czy też udzielając porad prawnych. Nasza kancelaria adwokacka zajmuje się również sporządzeniem i opiniowaniem umów cywilnoprawnych, rejestracją przedsiębiorców oraz sporządzaniem wezwań przesądowych, których celem jest wypracowanie ugody bądź uzyskanie zaspokojenia roszczenia bez konieczności udania się na drogę sądową.

Nasza kancelaria adwokacka

mecenas Ewa Niemirska 

zrzeszona w bydgoskiej izbie adwokackiej 

Kancelaria adwokacka została założona w roku 2015. Mieści się przy ulicy Niedźwiedziej 7/1 w Bydgoszczy łączącej płytę Starego Rynku z Wyspą Młyńską. Mecenas Ewa Niemirska zrzeszona w bydgoskiej izbie adwokackiej prowadzi obsługę zarówno podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych na terenie całego kraju. Klientom kancelarii gwarantowana jest rzetelna pomoc prawna oparta na pełnej lojalności i poufności wynikającej z obowiązku zachowania tajemnicy adwokackiej.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Niemirska

Prawo cywilne

m. in. sprawy o zapłatę, sprawy mieszkaniowe, sprawy o ustanowienie służebności, o ubezwłasnowolnienie, o zniesienie współwłasności

Prawo rodzinne

rozwody, ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej z mocą wsteczną, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, alimentów, kontaktów z dzieckiem

Prawo karne

pomoc pokrzywdzonym i podejrzanym w sprawach o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

prawo gospodarcze

prowadzenie sporów sądowych i mediacji pomiędzy przedsiębiorcami

Prawo spadkowe

sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku i zniesienie współwłasności, o zachowek

prawo pracy

dotyczące roszczeń z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy i wypadków przy pracy

prawo ubezpieczeń społecznych

renty i emerytury oraz odszkodowania od ZUS

obszar działalności

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Zapewniamy kompleksową i efektywną obsługę prawną opartą na szerokim doświadczeniu w dziedzinie zarówno prawa karnego jak i szeroko pojętego prawa cywilnego. Umożliwiamy skorzystanie z obsługi zdalnej, za pośrednictwem telefonu, messengera i poczty elektronicznej dla osób, które nie mogą osobiście stawić się w siedzibie kancelarii. Pani mecenas Ewa Niemirska dokłada wszelkich starań, by nie antagonizować relacji pomiędzy stronami sporu i zapewnić poczucie pełnego zrozumienia sytuacji prawnej.

Marcus Tullius Cicero

“Argumenta non numeranda, sed ponderanda sunt” 

– argumentów nie należy liczyć, lecz ważyć

„Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverit posset”

 

– Wszelka definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna, ponieważ rzadko kiedy nie można jej podważyć

KONTAKT

14 + 10 =

KANCELARIA ADWOKACKA

ADW. EWA NIEMIRSKA

 

ul. niedźwiedzia 7/1

85-103 bydgoszcz

KANCELARIA ADWOKACKA

ADWOKAT

SZTUKA PROWADZENIA SPORÓW

Nasza kancelaria adwokacka

mecenas

Ewa Niemirska

zrzeszona w bydgoskiej izbie adwokackiej 

Kancelaria adwokacka została założona w roku 2015. Mieści się przy ulicy Niedźwiedziej 7/1 w Bydgoszczy łączącej płytę Starego Rynku z Wyspą Młyńską. Mecenas Ewa Niemirska zrzeszona w bydgoskiej izbie adwokackiej prowadzi obsługę zarówno podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych na terenie całego kraju. Klientom kancelarii gwarantowana jest rzetelna pomoc prawna oparta na pełnej lojalności i poufności wynikającej z obowiązku zachowania tajemnicy adwokackiej.

Pani mecenas Ewa Niemirska osobiście prowadzi każdą sprawę, zarówno reprezentując stronę przed sądem, prokuraturą, Policją i urzędami, jak i przygotowując swoich mocodawców do poszczególnych rozpraw, prowadząc obsługę prawną przedsiębiorców czy też udzielając porad prawnych. Nasza kancelaria adwokacka zajmuje się również sporządzeniem i opiniowaniem umów cywilnoprawnych, rejestracją przedsiębiorców oraz sporządzaniem wezwań przesądowych, których celem jest wypracowanie ugody bądź uzyskanie zaspokojenia roszczenia bez konieczności udania się na drogę sądową.

Prawo cywilne

m. in. sprawy o zapłatę, sprawy mieszkaniowe, sprawy o ustanowienie służebności, o ubezwłasnowolnienie, o zniesienie współwłasności

Prawo karne

pomoc pokrzywdzonym i podejrzanym w sprawach o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

Prawo rodzinne

rozwody, ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej z mocą wsteczną, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, alimentów, kontaktów z dzieckiem

prawo gospodarcze

prowadzenie sporów sądowych i mediacji pomiędzy przedsiębiorcami

Prawo spadkowe

sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku i zniesienie współwłasności, o zachowek

prawo pracy

dotyczące roszczeń z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy i wypadków przy pracy

prawo ubezpieczeń społecznych

renty i emerytury oraz odszkodowania od ZUS

obszar działalności

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Zapewniamy kompleksową i efektywną obsługę prawną opartą na szerokim doświadczeniu w dziedzinie zarówno prawa karnego jak i szeroko pojętego prawa cywilnego. Umożliwiamy skorzystanie z obsługi zdalnej, za pośrednictwem telefonu, messengera i poczty elektronicznej dla osób, które nie mogą osobiście stawić się w siedzibie kancelarii. Pani mecenas Ewa Niemirska dokłada wszelkich starań, by nie antagonizować relacji pomiędzy stronami sporu i zapewnić poczucie pełnego zrozumienia sytuacji prawnej.

Marcus Tullius Cicero

“Argumenta non numeranda, sed ponderanda sunt” 

– argumentów nie należy liczyć, lecz ważyć

„Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverit posset”

 

– Wszelka definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna, ponieważ rzadko kiedy nie można jej podważyć

KONTAKT

11 + 12 =

KANCELARIA ADWOKACKA

ADW. EWA NIEMIRSKA

 

ul. niedźwiedzia 7/1

85-103 bydgoszcz

KANCELARIA ADWOKACKA

ADWOKAT

SZTUKA PROWADZENIA SPORÓW

Nasza kancelaria adwokacka

mecenas

Ewa Niemirska

zrzeszona w bydgoskiej izbie adwokackiej 

Kancelaria adwokacka została założona w roku 2015. Mieści się przy ulicy Niedźwiedziej 7/1 w Bydgoszczy łączącej płytę Starego Rynku z Wyspą Młyńską. Mecenas Ewa Niemirska zrzeszona w bydgoskiej izbie adwokackiej prowadzi obsługę zarówno podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych na terenie całego kraju. Klientom kancelarii gwarantowana jest rzetelna pomoc prawna oparta na pełnej lojalności i poufności wynikającej z obowiązku zachowania tajemnicy adwokackiej.

Pani mecenas Ewa Niemirska osobiście prowadzi każdą sprawę, zarówno reprezentując stronę przed sądem, prokuraturą, Policją i urzędami, jak i przygotowując swoich mocodawców do poszczególnych rozpraw, prowadząc obsługę prawną przedsiębiorców czy też udzielając porad prawnych. Nasza kancelaria adwokacka zajmuje się również sporządzeniem i opiniowaniem umów cywilnoprawnych, rejestracją przedsiębiorców oraz sporządzaniem wezwań przesądowych, których celem jest wypracowanie ugody bądź uzyskanie zaspokojenia roszczenia bez konieczności udania się na drogę sądową.

Prawo cywilne

m. in. sprawy o zapłatę, sprawy mieszkaniowe, sprawy o ustanowienie służebności, o ubezwłasnowolnienie, o zniesienie współwłasności

Prawo karne

pomoc pokrzywdzonym i podejrzanym w sprawach o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

Prawo rodzinne

rozwody, ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej z mocą wsteczną, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, alimentów, kontaktów z dzieckiem

prawo gospodarcze

prowadzenie sporów sądowych i mediacji pomiędzy przedsiębiorcami

Prawo spadkowe

sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku i zniesienie współwłasności, o zachowek

prawo pracy

dotyczące roszczeń z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy i wypadków przy pracy

prawo ubezpieczeń społecznych

renty i emerytury oraz odszkodowania od ZUS

obszar działalności

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Zapewniamy kompleksową i efektywną obsługę prawną opartą na szerokim doświadczeniu w dziedzinie zarówno prawa karnego jak i szeroko pojętego prawa cywilnego. Umożliwiamy skorzystanie z obsługi zdalnej, za pośrednictwem telefonu, messengera i poczty elektronicznej dla osób, które nie mogą osobiście stawić się w siedzibie kancelarii. Pani mecenas Ewa Niemirska dokłada wszelkich starań, by nie antagonizować relacji pomiędzy stronami sporu i zapewnić poczucie pełnego zrozumienia sytuacji prawnej.

Marcus Tullius Cicero

“Argumenta non numeranda, sed ponderanda sunt” 

– argumentów nie należy liczyć, lecz ważyć

„Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverit posset”

 

– Wszelka definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna, ponieważ rzadko kiedy nie można jej podważyć

KONTAKT

8 + 15 =

KANCELARIA ADWOKACKA

ADW. EWA NIEMIRSKA

 

ul. niedźwiedzia 7/1

85-103 bydgoszcz