P
rawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy

W dzisiejszych czasach rynek pracy jest niepewny, czego konsekwencją jest częste łamanie praw pracowniczych. Nasi Mandanci spotykają się z nieuzasadnionym rozwiązaniem umowy o pracę, nieuprawnionym nałożeniem kary dyscyplinarnej czy też bezprawnym pozbawieniem wynagrodzenia za przepracowane godziny nadliczbowe. Te i wiele innych problemów sprawia, że pracownik w porównaniu do nieomylnego zwykle pracodawcy staje się bezsilny, gdyż nie zdaje sobie sprawy z narzędzi, jakimi może się posłużyć, by przywrócić stan zgodny z przepisami prawa pracy. Niejednokrotnie punktem wyjścia jest ustalenie czy praca świadczona przez daną osobę podlega reżimowi prawa pracy czy jest zwykłą umową cywilnoprawną taką jak umowa zlecenia.

Prawo ubezpieczeń społecznych

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, z którymi najczęściej się spotykamy w praktyce dotyczą odwołań od decyzji ZUS. Spektrum spraw jest niezwykle szeroki. Są to sprawy o ustalenie świadczenia pracy w warunkach szkodliwych i przyznanie prawa do wcześniejszej emerytury, sprawy o ustalenie stopnia uszczerbku na zdrowiu i uznania za osobę niepełnosprawną oraz wiele innych. Należy pamiętać, że by walczyć przed sądem o prawa ubezpieczonych, należy w pierwszej kolejności wyczerpać tok instancji i złożyć odwołanie od decyzji do organu wyższego stopnia w przewidzianym terminie, w przeciwnym razie wystąpienie do sądu straci rację bytu.

Napisz do nas

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Temat

Treść wiadomości