P
rawo rodzinne, rozwody

Sprawy między rodzicami a dziećmi

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego różnią się specyfiką od pozostałych z uwagi na ich wymiar ewidentnie emocjonalny. Nasza kancelaria podejmuje się reprezentacji interesów naszych Mandantów w sprawach pomiędzy rodzicami a dziećmi, związanych z obowiązkiem alimentacyjnym, ustaleniem kontaktów z dzieckiem, dotyczących władzy rodzicielskiej, zwracamy się do sądów o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnej przekraczającej czynności zwykłego zarządu majątkiem dziecka czy też o wyrażenie zgody na wyrobienie dziecku paszportu i wyjazd za granicę bez zgody drugiego z rodziców. To tylko przykładowe wyliczenie spraw, z którymi najczęściej spotykamy się w praktyce.

Rozwody

Zawsze powtarzamy naszym Mandantom, że sprawy rozwodowej nie da się wygrać, gdyż orzeczenie rozwodu już samo przez się stanowi przegraną obu małżonków. Jednakże do tak delikatnej pod względem emocjonalnym sprawy warto jest się przygotować, dlatego też czynimy wszelkie starania, by zapewnić naszym Mandantom możliwie jak najmniej bolesne przebrnięcie przez postępowanie jurysdykcyjne, doradzając najbardziej korzystną drogę rozwiązania sporu.

Należy pamiętać, że wyrok rozwodowy składa się z następujących części:

– kwestia rozwiązania małżeństwa stron przez rozwód bądź separację (obligatoryjne);

– orzeczenie który z małżonków ponosi winę za zupełny i trały rozkład pożycia (fakultatywne);

– zasądzenie alimentów do jednego małżonka na rzecz drugiego (fakultatywne);

– orzeczenie o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron i zasądzenie alimentów na rzecz dzieci (obligatoryjne);

– orzeczenie o wspólnym mieszkaniu stron (fakultatywne);

– podział majątku na zgodny wniosek stron (fakultatywne);

– zasądzenie kosztów procesu.

Zatem mając na względzie powyższe rzetelne przygotowanie się do sprawy rozwodowej wymaga konsultacji pozwalającej na rozsądne ustalenie stanowiska w sprawie i złożenie niezbędnych wniosków, w tym wniosków dowodowych bez zbędnej zwłoki i narażenia się na ich oddalenie przez sąd orzekający.

Ubezwłasnowolnienie

W sprawach o ubezwłasnowolnienie należy sobie w pierwszej kolejności zdać sprawę z tego, iż orzeczenie ubezwłasnowolnienia częściowego bądź całkowitego ma służyć dobru osoby ubezwłasnowolnianej, a nie dobru rodziny tej osoby. Obligatoryjnym elementem postępowania jest opinia biegłych psychiatrów i psychologa, którzy mają za zadanie stwierdzić jak funkcjonuje osoba, której dotyczy wniosek, czy jest w stanie samodzielnie załatwiać swoje sprawy czy potrzebuje pomocy ze strony osób trzecich. Jeśli niezbędna jest pomoc osób trzecich, należy zbadać czy wystarczająca jest tylko pomoc doraźna czy całodobowa.

W przypadku orzeczenia ubezwłasnowolnienia częściowego sąd ustanawia dla takiej osoby kuratora, mającego za zadanie udzielać pomocy w konkretnej kategorii spraw. Osoba taka od momentu uprawomocnienia się orzeczenia ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a zatem nie może zawierać umów bez zgody kuratora. Natomiast osoba ubezwłasnowolniona całkowicie jest pozbawiona zdolności do czynności prawnych. Jest traktowana na równi z dzieckiem podlegającym władzy rodzicielskiej, gdyż sąd ustanawia dla niej opiekuna, którego najczęściej rekrutuje się pośród członków rodziny.

Napisz do nas

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Temat

Treść wiadomości