PRAWO RODZINNE

Prawo RODZINNE

prawo RODZINNE

SPRAWY MIĘDZY RODZICAMI, A DZIEĆMI

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego różnią się specyfiką od pozostałych z uwagi na ich wymiar ewidentnie emocjonalny. Nasza kancelaria podejmuje się reprezentacji interesów naszych Mandantów w sprawach pomiędzy rodzicami a dziećmi, związanych z obowiązkiem alimentacyjnym, ustaleniem kontaktów z dzieckiem, dotyczących władzy rodzicielskiej. Zwracamy się do sądów o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnej przekraczającej czynności zwykłego zarządu majątkiem dziecka jak również o wyrażenie zgody na wyrobienie dziecku paszportu i wyjazd za granicę bez zgody drugiego z rodziców. To tylko przykładowe wyliczenie spraw, z którymi najczęściej spotykamy się w praktyce. Dokładamy wszelkich starań, by nie pogłębiać konfliktu między stronami i uczestnikami postępowania, a w sytuacjach, w których jest możliwe osiągnięcie kompromisu, dążymy do zakończenia sporu na drodze ugody.

prawo RODZINNE

ROZWODY

Zawsze powtarzamy naszym Mandantom, że sprawy rozwodowej nie da się wygrać, gdyż orzeczenie rozwodu już samo w sobie stanowi przegraną obu małżonków. Jednakże do tak delikatnej pod względem emocjonalnym sprawy warto jest się przygotować, dlatego też czynimy wszelkie starania, by zapewnić naszym Mocodawcom możliwie jak najmniej bolesne przebrnięcie przez postępowanie jurysdykcyjne, doradzając najbardziej korzystną drogę rozwiązania sporu.

Należy pamiętać, że wyrok rozwodowy składa się z następujących części:
– kwestia rozwiązania małżeństwa stron przez rozwód bądź separację (obligatoryjne);
– orzeczenie który z małżonków ponosi winę za zupełny i trały rozkład pożycia (fakultatywne);
– zasądzenie alimentów do jednego małżonka na rzecz drugiego (fakultatywne);
– orzeczenie o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron i zasądzenie alimentów na rzecz dzieci (obligatoryjne);
– orzeczenie o wspólnym mieszkaniu stron (fakultatywne);
– podział majątku na zgodny wniosek stron (fakultatywne);
– orzeczenie o kosztach procesu

Mając na względzie powyższe, rzetelne przygotowanie się do sprawy rozwodowej wymaga konsultacji pozwalającej na rozsądne ustalenie stanowiska w sprawie i złożenie w terminie niezbędnych wniosków, w tym wniosków dowodowych, dla pełnego zabezpieczenia interesów strony w oparciu o dostępny materiał dowodowy i realną ocenę pozycji procesowej strony przeciwnej.