S
padki

Sprawy spadkowe często dostarczają emocji i związanych z nimi sporów zwłaszcza w przypadku pozostawienia przez spadkodawcę testamentu. W pierwszej kolejności należy wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku, a następnie po uprawomocnieniu się postanowienia można wystąpić z kolejnym wnioskiem o dział spadku. Podobne czynności przynoszące podobne, aczkolwiek nie te same efekty można wykonać u notariusza.

Zawirowania związane z kwestia pozostawienia testamentów związane są przede wszystkim z wątpliwościami co do zdolności testowania testatora, kwestią wydziedziczenia czy uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia. Te i wiele innych problemów wymaga rzetelnego przygotowania się do sprawy zwłaszcza przed pierwszą rozprawą, by w terminie złożyć niezbędne wnioski o charakterze formalnym. Zwłaszcza należy dokładnie przemyśleć kwestie konieczności powołania w sprawie niezbędnych świadków, ustalić ich dane, adresy oraz wskazać na jaką okoliczność można ich powołać.

Zachowek

Zgodnie z obowiązującym prawem zachowek należy się osobie, która wchodzi do kręgu spadkobierców ustawowych, a która nie otrzymała należnego jej udziału w majątku spadkowym z uwagi na sporządzenie testamentu bądź dokonanie darowizny na rzecz innej osoby. Należy pamiętać, że zachowku można dochodzić tylko w ciągu 5 lat od otwarcia spadku bądź od ogłoszenia testamentu, w zależności od tego czy mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym czy testamentowym. Istotną kwestią jest ustalenie wartości przysługującego zachowku, co nie należy do rzeczy najłatwiejszych i często wymaga powołania biegłego rzeczoznawcy majątkowego.

Napisz do nas

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Temat

Treść wiadomości